mgr Alina Wójcicka

Logopeda - Neurologopeda, pedagog specjalny

Mam długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Znajomość różnorodnych metod, łączenie ich elementów w pracy terapeutycznej, odpowiedni ich dobór zgodnie z potrzebami i preferencjami pacjenta, pozwala na skuteczne prowadzenie terapii.

Moja praca jest dla mnie pasjonująca. Po prostu lubię to co robię.

Prowadzenie terapii logopedycznej wciąż sprawia mi wiele zadowolenia i satysfakcji.

Dbam o swój stały rozwój zawodowy uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach,

między innymi:

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka.
 • Praca z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu metodą audytywno - werbalną.
 • Alternatywna i wspomagająca komunikacja w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Program rozwoju komunikacji Makaton - znaki manualne i symbole.
 • SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza, terapia, edukacja.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Fizjologia i patologia połykania. Metody badania dysfagii. Logopedyczna terapia zaburzeń połykania.
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i mżywieniu dziecka. Strategie leczenia w/g M.D.Klein i T.A.Delaney.
 • Diagnoza i terapia ślinienia.
 • Athree Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (trzyczęściowy plan interwencji w terapii pozycji oralnej OPT).
 • Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders (sensoryczno - motoryczne podejście do aprakcji oralnej i innych motorycznych zaburzeń mowy).
 • Terapia porażenia nerwu twarzowego.
 • Plastrowanie dynamiczne - kinesjology taping w logopedii.
 • Terapia aplikatorami wieloigłowymi w logopedii.
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z wadami zgryzu.
 • MFT - terapia miofunkconalna w/g A.Kittel. 

... i wiele innych.