Terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, emocjonalnymi oraz ich rodziców i opiekunów. 

Sesje terapeutyczne mogą dotyczyć np:

  • przezwyciężania trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania
  • stymulacji rozwoju poznawczego dzieci
  • pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych (np. rozwód rodziców, choroba, śmierć bliskiej osoby, choroba dziecka itp. traumatyczne doświadczenia)
  • rozwijania dobrych relacji z rówieśnikami i poprawy kompetencji społecznych
  • budowania właściwych relacji w rodzinie
  • budowania poczucia własnej wartości, pewności siebie, radzenia sobie z własnymi emocjami.