Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci z różnymi deficytami i trudnościami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.

Terapia ma na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez:

  • rozwijanie i kształtowanie motywacji do nauki
  • rozwijanie samodzielności
  • usprawnianie zdolności koncentracji
  • rozwijanie i doskonalenie funkcji wzrokowych, słuchowych, pamięci, logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej
  • usprawnianie umiejętności czytania i pisania oraz grafomotoryki. 

Terapię wspomagają ćwiczenia relaksacyjne obniżające poziom nadpobudliwości psychoruchowej oraz takie metody jak bajkoterapia, arteterapia, drama, wybrane metody SI (integracji sensorycznej).