mgr Kalina Wójcicka

psycholog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji początkowej, lektor języka angielskiego

Lubię ludzi, lubię swoją pracę.

W pracy cenię profesjonalizm, życzliwość, dyskrecję i poczucie humoru.

Uważam, że każde dziecko posiada zasoby do rozwijania się, przezwyciężania trudności. Trzeba mu tylko stworzyć warunki do odkrywania swoich możliwości i nauczyć korzystania z nich.

Wciąż wzbogacam swój warsztat pracy i nieustannie zdobywam nową wiedzę na różnorodnych szkoleniach.

Wybrane szkolenia i studia podyplomowe:

 • Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego.
 • Edukacja początkowa i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Przeprowadzanie i interpretacja wyników Testu Umiejętności dziecka na starcie szkolnym.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego - diagnoza i terapia.
 • Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
 • Zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Szkolenie na terapeutę w zakresie integracji sensorycznej.
 • Neurorozpoznawcze zaburzenia u dzieci i młodzieży.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego w/g Weroniki Sherborne.
 • Terapia ręki.
 • Metody integracyjne w pracy z grupą.

 ... i inne.